Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

KOPP / KVO in IJsselstein

 

KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO). Het kan gaan om één of beide ouders. 


KOPP/KVO-kinderen lopen een groter risico om vroeg of laat psychische problemen en/of een verslaving te krijgen, dan kinderen van ouders zonder psychische en/of verslavingsproblemen. Dit risico kan ontstaan vanuit erfelijke aanleg, maar kan ook voortvloeien uit de problematische ontwikkelings- en leefsituatie van kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen.

Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Onder verslavingsproblemen verstaan we alcohol- en drugsverslaving.

Naast minderjarige KOPP/KVO-kinderen (0-18 jaar), zijn er ook jongvolwassenen (18-24 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar) met ouders die psychische problemen hebben of verslaafd zijn.

Voor uitgebreide informatie over KOPP/KVO, voor professionals, ouders, naasten, gemeenten verwijzen wij u naar de website KOPPKVO.nl

Werkgroep KOPP IJsselstein

De werkgroep OWZ (Organisatie Wijkgerichte Zorg) KOPP/KVO IJsselstein is een multidisciplinaire werkgroep met zorgprofessionals waaronder een kinderpsycholoog, psycholoog, POH GGZ jeugd, het Jeugdteam IJsselstein, onderwijs, welzijn, jeugdarts en huisarts. Gezamenlijk probeert de werkgroep de alertheid betreffende signalering KOPP te verhogen en te zorgen dat deze kinderen sneller hulp kunnen krijgen.

Na onderzoek door de werkgroep is gebleken dat ook in IJsselstein veel Kinderen van Ouders met Psychische problemen zijn. Uit dit onderzoek bleek ook dat professionals deze kinderen niet zo snel kunnen herkennen. Op scholen is weinig bekend over de thuissituatie van de kinderen.

Aanbod professionele ondersteuning KOPP/KVO binnen IJsselstein en omstreken

- GGD regio Utrecht
- Jeugdteam IJsselstein
- Huisarts, praktijkondersteuner GGZ
- GGZ (1e lijns psychologenpraktijk , Praktijk voor Kind en Ouder)
- KOPP-KVO groepen (Jellinek, Indigo KOPP/KVO Doe-Praatgroep 8 - 12 jaar, KOPP/KVO Jongerengroep 13 - 16 jaar en Jongerengroep 16 - 25 jaar).

Lotgenotengroepen in de regio

Kinderen van 4 - 8 jaar: Piep zei de Muis,
Kinderen van 8 – 12 jaar: Doe- en praatgroep,
Kinderen van 12- 16 jaar: Jongerengroep
17+ groep

Online aanbod


KOPPKVO.nl
Kop op Ouders 
kopstoring.nl  
www.labyrint-in-perspectief.nl; voor als je zelf een KOPP/KVO-kind bent

www.buurtgezinnen.nl

Stichting Hip

Stichting Meeleefgezin 

En verder


- Voorlichtingsmateriaal (KIPIZIVERO), Trimbos, Kopp-Richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming-SIK lijst
- www.vooreenveiligthuis.nl of Veilig Thuis 0800-2000
- Boek: Risicokind of evenwichtskunstenaar door E. Lam
- Literatuur voor professionals: Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen door L. Wenselaar.

girl-447701_640 (1).jpg

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer