Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Groepscursus Kinderen van gescheiden ouders

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen.

 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding.

Aanbieder: Vitras (Algemeen Maatschappelijk Werk)

Kosten: €25,-

Voor kinderen tussen 8 – 12 jaar van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn

8 bijeenkomsten voor kinderen

2 ouderbijeenkomsten

Groepen gaan van start op basis van aanmelding (minimaal 6 aanmeldingen)

Meer informatie en aanmelden:

https://vitras.nl/groepen/kinderen-van-gescheiden-ouders

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer