Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

IJsselstein in top 2 middelgrote gemeenten verbetering en evaluatie VVE

IJsselstein in top 2 middelgrote gemeenten verbetering en evaluatie VVE

 

PERSBERICHT21 december 2016 

Wethouder Van Beukering tekent met partners nieuw convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie 2017

Donderdagmiddag 8 december jl. heeft wethouder Onderwijs Marijke van Beukering het nieuwe convenant Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) ondertekend. Met de ondertekening stemmen alle betrokken instellingen Pulse, SKIJ, Purkie, BSO IJsselstein, Kinderkwartier en de basisscholen in IJsselstein in met de uitgangspunten voor het geven van VVE. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten begin dit jaar vastgesteld.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s om ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand aan groep 3 beginnen.

Stichting Pulse is tot nu toe de enige aanbieder van vroeg- en voorschoolse in IJsselstein.

Vanaf 2017 bieden ook de vier kinder- en peuteropvangorganisaties SKIJ, Purkie, BSO IJsselstein en Kinderkwartier voor- en vroegschoolse educatie aan.

Wethouder Marijke van Beukering is blij met de nieuwe keuzemogelijkheden: “We zijn blij dat we tegemoet hebben kunnen komen aan de wens van ouders en kinder- en peuteropvangorganisaties om het VVE-aanbod naar meer organisaties uit te breiden. Daardoor kunnen we nog meer kinderen VVE aanbieden.

Ik ben ook zeer verheugd door het bericht van de CED-groep (landelijke advies- en trainingsorganisatie voor onderwijs en kinderopvang)  dat IJsselstein behoort tot de top 2 van middelgrote gemeenten op gebied van verbetering en evaluatie van VVE. Volgens het CED is het uitzonderlijk dat een middelgrote gemeente zo goed scoort.  Het inspectierapport 2016, dat binnenkort gepubliceerd wordt op de website van de onderwijsinspectie, laat deze score zien. “    

 

Over Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een taalontwikkelingsachterstand kunnen een indicatie krijgen voor VVE. De educatie begint met 2,5 jaar en loopt door tot in het basisonderwijs. Het basisonderwijs is nauw betrokken bij de VVE. Vanaf 2017 is het voor de ouders mogelijk zelf te kiezen voor een peuter- of kinderopvang- instelling, mits deze aan de eisen voldoet. Hierdoor is het in meer gevallen mogelijk dat dit thuis nabij plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      

Meer informatie:

Harmke Martens,  communicatie adviseur
tel. (030) 686 of 06-38 29 00 01
e-mail: h.martens@ijsselstein.nl

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer