Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Plezier op school!

Een stevige start voor aankomende brugklassers!

 


Een intensieve driedaagse training voor aankomende brugklassers die moeilijkheden ervaren in het contact en het omgaan met anderen. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.
In de training leren de kinderen positief te denken en wordt er op een ontspannen en speelse wijze aan de volgende vaardigheden gewerkt:


 Zelfpresentatie; hoe kom ik over? Aandacht voor houding, stem en oogcontact.
 Opkomen voor jezelf (assertiviteit)
 Samenhang tussen gebeurtenis – gedachten – gevoelens
 Omgaan met moeilijke situaties en pesten
 Verschillende manieren van reageren
 Omgaan met spanning.


Voor wie
De training is bestemd voor kinderen die na de zomervakantie naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en meer zelfvertrouwen willen krijgen in de omgang met leeftijdsgenoten.
Voorafgaand aan de training, in juni 2016, wordt een intake-bijeenkomst gehouden met de aangemelde kinderen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij van harte welkom.


Kosten
De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de training goed vorm te geven, wordt een vergoeding gevraagd van € 25.


Tijd
De training wordt kort voor de start van de school gegeven, aan het einde van de zomervakantie. De training bestaat uit 3 korte dagen (09.30-14.30 uur) op 8, 9 en 10 augustus 2016.


Begeleiding
De training wordt gegeven door 2 groepswerkers.


Aanmelding
Iedereen kan zich voor een groep aanmelden, ook zonder verwijzing. Voor aanmelding en/of informatie:
IJsselstein, Lopik: Mariet Ferguson, tel. 06 301 49 703; m.ferguson@vitras.nl


U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het algemeen maatschappelijk werk in uw gemeente,
telefoon 0900 – 82 123 82 Algemeen e-mail adres: amwgroepswerk@vitras.nl


De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer