Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Brief CAK 'Uw beschikking wordt verlengd'

betreft de Eigen Bijdrage van een voorziening en niet de voorziening zelf

 

Het CAK heeft eind 2020 een brief verstuurd met als onderwerp: 'uw beschikking wordt verlengd'. Deze brief wordt als onduidelijk en verwarrend ervaren.

De brief lijkt te gaan over een voorziening op grond van de Wmo en het verlengen van het recht op deze voorziening. De brief gaat echter alleen over de Eigen Bijdrage wanneer iemand zo'n voorziening heeft. Het zegt niets over de voorziening zelf of het verlengen van het recht op deze voorziening. De Eigen Bijdrage wordt geïnd door het CAK.

De brief van het CAK meldt alleen dat de betreffende persoon ook in 2021 het abonnementstarief (een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen) blijft betalen voor zijn voorziening(en). Voorzieningen op grond van de Wmo worden niet automatisch verlengd en ook niet door het CAK. De vraag om een verlenging van een voorziening gaat via het Sociaal Team.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer