Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Eigen Bijdrage CAK Wmo voorzieningen

Veel gestelde vragen en antwoorden over CAK rekeningen Wmo voorzieningen gemeente IJsselstein

 

We hebben de laatste tijd veel vragen ontvangen over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen. Deze eigen bijdrage wordt door de inwoner betaald aan het CAK. Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen over deze CAK rekeningen en antwoorden, op een rijtje gezet.

Vraag inwoner (V)
Antwoord (A)

V: Ik heb een rekening gekregen van het CAK terwijl de zorg 2 maanden later is gestart?
A: Op dit moment is het zo geregeld dat u abonnementskosten gaat betalen op de eerste van de nieuwe maand vanaf de ingangsdatum van uw beschikking. Bijvoorbeeld als uw indicatie op 15 september ingaat, dan is de eerste maand waarin u het abonnementstarief gaat betalen oktober. De gemeente is er druk mee bezig om te kijken of de startdatum gekoppeld kan worden aan de datum waarop de ondersteuning start. Dat is nu helaas nog niet geregeld.

V: Hoe maak ik bezwaar bij het CAK?
A: Dit staat in de brief die u van het CAK heeft ontvangen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het CAK www.hetcak.nl .

V: Ik heb al een rekening van het CAK gekregen terwijl de zorg nog niet is gestart?
A: Informeer bij uw zorgaanbieder wanneer de hulp start. Vraag aan uw zorgaanbieder of zij vanaf de startdatum van de hulp ook een startbericht aan de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) sturen. De gemeente is er druk mee bezig om te kijken of de startdatum gekoppeld kan worden aan de datum waarop de ondersteuning start. Dat is nu helaas nog niet geregeld.

V: Ik krijg nog steeds rekeningen van het CAK terwijl ik geen zorg meer krijg?
A: Neem contact op met uw zorgaanbieder en vraag aan uw zorgaanbieder om een stopbericht naar de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) te sturen. De RBL kan naar aanleiding van dat bericht een correctie naar het CAK sturen. U kunt de RBL bereiken via telefoonnummer 030 6392 611.

V: Ik heb nooit zorg gekregen en toch krijg ik rekeningen, hoe kan dat?
A: Neem contact op met de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) zodat zij met u kunnen kijken hoe dit komt. U kunt de RBL bereiken via telefoonnummer 030 6392 611.

V: Wat is de eigen bijdrage in de Wmo?
A: Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'.

V: Is het maximale bedrag in IJsselstein € 19,-?
A: Ja, u betaalt elke maand €19,-. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u heeft of wat de voorzieningen kosten. IJsselstein volgt de landelijke regels.

V: Vanaf wanneer start ik met het betalen van de eigen bijdrage?
A: Zodra u van de gemeente een Wmo-beschikking heeft ontvangen, meldt de RBL (namens de gemeente) uw voorziening ook aan bij het CAK. Vanaf de maand daarna begint u met het betalen van het abonnementstarief.

V: Betaal ik altijd het abonnementstarief als ik gebruik maak van een Wmo-voorziening?
A: U betaalt geen abonnementstarief als:
• U een gezamenlijk huishouden heeft en u of uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
• U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
• De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: vaste woningaanpassingen).
• U of uw partner al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.
• In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

V: Wanneer stop ik met het betalen van de eigen bijdrage?
A: De RBL stuurt namens IJssesltein een stopbericht naar het CAK:
• Wanneer helemaal geen gebruik meer wordt gemaakt van een Wmo-voorziening van de gemeente IJsselstein, bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden. Wanneer u voor een deel van de maand een voorziening heeft gebruikt, dan betaalt u die maand nog het abonnementstarief.
• Wanneer u de hele voorziening heeft afbetaald via het abonnementstarief. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van één Wmo-voorziening die € 570,- kost, dan betaalt u 30 maanden het abonnementstarief (30 x € 19,- = € 570,-).
• Wanneer u of uw partner zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

V: Moet mijn kind (jonger dan 18 jaar) een eigen bijdrage betalen?
A: Alleen bouwkundige woningaanpassingen voor kinderen onder de 18 jaar meldt de RBL aan voor het abonnementstarief. Voor alle andere kindervoorzieningen geldt geen abonnementstarief.

V: Wanneer ben ik klaar met het betalen van mijn hulpmiddel (kostprijsbewaking)?
De RBL bewaakt de kostprijs. Als u de hele voorziening heeft 'afbetaald' en u gebruikt geen andere voorzieningen vanuit de Wmo, geeft de RBL een stopbericht door aan het CAK.

V: Waarom moet ik aan het CAK betalen?
Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

V: Ik bereik binnenkort de AOW-leeftijd. Wat betekent dat voor de eigen bijdrage?
A: Heeft u een partner? En is uw partner nog niet AOW-gerechtigd? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen. Pas wanneer beiden de AOW-leeftijd bereiken, moet u een eigen bijdrage betalen. De AOW-leeftijd is in 2020 vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden.

V: Mijn partner is opgenomen in een zorg instelling (of andere Wlz-zorg), moet ik dan een eigen bijdrage voor Wmo betalen?
A: Betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz? Dan hoeft u geen eigen bijdrage voor Wmo te betalen.

V: Voor welke hulp of ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?
A: U betaalt het abonnementstarief voor:
• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding
• Woningaanpassingen en woonvoorzieningen
• Vervoersvoorzieningen
• Dagbesteding

U betaalt geen abonnementstarief voor:
• Regiotaxi
• Rolstoelen

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer