Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Nieuwe leveranciers Wmo-hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2021 starten er twee nieuwe leveranciers van hulpmiddelen Wmo

 

Vanaf 1 januari 2021 starten er twee nieuwe leveranciers hulpmiddelen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente. Medipoint en Welzorg gaan de komende vier jaar zorgen voor de levering van hulpmiddelen denk aan rolstoelen, scootmobielen en tilliften. Deze voorzieningen dragen ertoe bij dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Eind 2020 loopt het contract met de huidige leverancier Meyra af. Daarom zijn de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein eind vorig jaar gezamenlijk een aanbestedingstraject gestart. Op 7 december jl. heeft wethouder Eveline Schell van de gemeente IJsselstein, namens de vier gemeenten, de overeenkomsten getekend.

Huidige klanten Meyra
De nieuwe contracten betekenen dat de gemeenten met ingang van 1 januari 2021 afscheid nemen van Meyra. Inwoners die op dit moment een hulpmiddel gebruiken, ontvangen een brief van de gemeente. In deze brief staat dat er voor hen voorlopig niets verandert. Ze kunnen gewoon hun scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel blijven gebruiken totdat deze aan vervanging toe is. Het onderhoud en reparatie van het hulpmiddel wordt vanaf 1 januari 2021 overgenomen door Medipoint en Welzorg Nederland B.V. Alle huidige klanten van Meyra ontvangen daarover een brief van één van deze twee nieuwe leveranciers.

Nieuwe leveranciers
De beide nieuwe leveranciers zijn in de regio Utrecht gevestigd: Medipoint is gevestigd  in Houten en Welzorg in Vianen. De leveranciers hebben vele jaren ervaring en werken voor veel Nederlandse gemeenten. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u terecht op: www.medipoint.nl/wmo/ijsselstein en www.welzorg.nl/ijsselstein

Inwoners kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente IJsselstein via 030 – 765 00 26 of info@sociaalteam.nu.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer