Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Professionele opvoeders gezocht

Professionele opvoeders gezocht

 

Professionele opvoeders gezocht die van opvoeden hun werk willen maken!

 

Informatieavond over gezinshuizen maandag 12 november in Nieuwegein

 

Er bestaat een groot tekort aan gezinshuizen waar kinderen, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, kunnen opgroeien in een normale en stabiele gezinssituatie met de professionele ondersteuning die ze nodig hebben. Er moet voor honderden kinderen in Nederland nog een plek worden gevonden. Anders dan in een pleeggezin is de problematiek bij deze kinderen vaak complexer waardoor zij 24/7 professionele begeleiding nodig hebben. Gezinshuisouder-zijn is daarom een betaalde baan waarvoor een pedagogische en/of didactische opleiding nodig is. De Lekstroomgemeenten organiseren samen met zorgaanbieders een informatieavond op maandag 12 november voor zorgprofessionals die denken aan een carrière-switch.

 

In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren, die niet meer thuis kunnen wonen, een nieuw ‘thuis’. De kinderen en jongeren wonen in het gezin van de zorgprofessional. Kinderen en jongeren die voor een gezinshuis in aanmerking komen, hebben meestal problemen op meerdere leefgebieden. Er kan sprake zijn van een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, gedragsproblemen, verstandelijke beperking en/of gezinsproblematiek. Daardoor lopen de kinderen en jongeren vast in hun ontwikkeling. Zij hebben een opvoedingsvraag die 24/7 professionele begeleiding nodig heeft. De kracht van het gezinshuis is de combinatie tussen een stabiele en veilige thuishaven in combinatie met de deskundigheid van de opvoeder.

 

Informatieavond

De informatieavond wordt gehouden in ’t Veerhuis in Nieuwegein van 20.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens deze avond vertellen we meer over het beroep en het starten van een gezinshuis, delen ervaren gezinshuisouders hun kennis en zijn er verschillende zorgaanbieders aanwezig voor meer informatie. Deze informatieavond wordt georganiseerd door de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, en  zorgorganisaties: Youké, Intermetzo en Leger des Heils. Meer informatie en aanmelden kan via gezinshuis@nieuwegein.nl.  

 

Meer informatie over gezinshuis is te vinden op:

www.gezinshuis.com

www.youke.nl

www.intermetzo.nl

www.legerdesheils.nl

 

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer