Sociaalteam

Voor ondersteuning in zorg en welzijn in IJsselstein

Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Ouderbijdrage voor jeugdhulp verdwijnt

De bijdrage wordt afgeschaft per 1 januari 2016.

 

De eigen bijdrage van ouders van kinderen in de jeugdhulp verdwijnt. De bijdrage wordt afgeschaft per  1 januari 2016. 

Ouders moeten nu een eigen bijdrage betalen wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind  deels buitenshuis verblijft. Sinds begin dit jaar geldt dat ook voor ouders in de jeugd-ggz. Het idee daarachter is dat ouders geld besparen als hun kind in een tehuis verblijft. 

De gemeente IJsselstein heeft ervoor gekozen om deze ouderbijdragen voor nieuwe plaatsingen buitenshuis vanaf 2015 niet te innen. Voor ouders van wie het kind al voor 2015 geplaatst was in de voorziening voor Jeugd- en Opvoedhulp liep de ouderbijdrage nog wel door. Ook voor deze ouders eindigt de ouderbijdrage per 1 januari 2016.

Drempel

Onderzoek wees uit dat de besparing in veel situaties niet opgaat. Velen ervaren de regeling als een drempel.  In de praktijk blijkt dat maar een klein deel van de ouders geld bespaart. Ouders maken ook extra kosten voor bijvoorbeeld vervoer naar een instelling. 

 

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer