Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Hoe is de zorg en ondersteuning in IJsselstein geregeld?

Een overzicht in de regelgeving rondom de Jeugdwet, WMO, Zorgverzekering en WLZ.

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd met betrekking tot de Jeugdwet, WMO, Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de zorgverzekering. De AWBZ heet nu Wet langdurige zorg (WLZ) en vanuit de AWBZ zij taken overgedragen naar de gemeente via de WMO en naar de zorgverzekering. Om u te helpen hebben we een overzicht gemaakt wat onder welke regeling is komen te vallen. In de bijlage is dit voor u uitgewerkt.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein