Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Clientondersteuning

Clientondersteuning
Als cliënt wordt u op meerdere manieren ondersteund. Ten eerste natuurlijk door het Jeugdteam en/of de instelling waar u hulp van krijgt. Daarnaast is er ook een aantal organisaties waar u terecht kan voor onafhankelijke ondersteuning.

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Zij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.  Zie voor meer informatie www.mee.nl

Uw Ouderplatform: 
UW Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in gedrag en/of leren. Veel ouders voelen zich alleen staan in hun zorg vraag en hebben behoefte aan ervaringen van anderen en voldoende kennis om goede keuzes te maken. Zie voor meer informatie www.uwouderplatform.nl

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een landelijke organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen van het AKJ staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Zie voor meer informatie www.akj.nl

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein