Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Privacy

Het Jeugdteam gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Gegevens worden niet uitgewisseld tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt als de veiligheid van kind en/of gezinsleden in gevaar is.

Mocht u in samenspraak met uw contactpersoon van het Jeugdteam besluiten dat er naast hulp van het Jeugdteam nog aanvullende hulpverlening nodig is, dan legt u dit samen vast in een gezinsplan. Om u voor een andere hulpverleningsinstantie aan te kunnen melden zal het Jeugdteam informatie over u en uw situatie moeten verschaffen. Hiervoor, of voor uitwisseling van informatie met een instantie waar u al contact mee heeft,  zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen waarop staat met welke instantie er informatie zal worden gedeeld. Welke informatie dit is zal samen met u besloten worden.

Andersom zal de betreffende hulpverleningsinstantie als dit nodig is het Jeugdteam informeren over de voortgang van de hulp die u bij desbetreffende organisatie ontvangt. Ook hiervoor zullen zij toestemming aan u vragen. Gegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn persoonsgegevens (burgerservicenummer, naam, adres, woonplaats, geboortedatum), gegevens over de gezinssituatie en geconstateerde problematiek, gegevens over aard en ernst van de problematiek, gegevens over de inzet van diverse vormen van hulp, gegevens over uw specifieke vragen, gegevens over factoren die aandacht behoeven in het kader van hulp en voortgangsgegevens. Uiteraard gaat het alleen om de gegevens die op uw situatie en uw vragen en problemen betrekking hebben. De uitwisseling van informatie is met uw toestemming toegestaan op grond van de wet.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein