Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? Kijk dan in onze vragen en antwoorden over Zorg in een zorginstelling.

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben?

Hoe de overgang van zorgwetten is geregeld leest u in de factsheet .

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein