Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Vervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Vaak zijn dit de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming van leerlingenvervoer?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer, wanneer uw kind een van de volgende schoolsoorten bezoekt:

  • School voor speciaal basisonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, als bedoeld in de Wet op de Expertise Centra.
  • Primair onderwijs op de Taalschool het Mozaïek.
  • Speciale school voor basisonderwijs (regulier basisonderwijs van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting).
  • Regulier basis- en voortgezet onderwijs voor gehandicapte kinderen.

 

Bezoekt uw kind, jonger dan 12 jaar, niet een van deze schoolsoorten, maar u maakt om een andere reden te hoge kosten voor het schoolvervoer van uw kind?  Dan kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen naar een medewerker Leerlingenvervoer. Voor uw kind van 12 jaar of ouder, die bovenvermelde schoolsoorten niet bezoekt, kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage via de DUO- IB-Groep te Groningen.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein