Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij het Jeugdteam. Het pgb wordt per 1 januari 2015 beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zij zorgen voor de betaling aan de zorgverleners. 

Uw aanvraag verloopt als volgt:

  1. Als u ondersteuning nodig heeft voor uw kind of in uw gezin, kunt u contact opnemen met het Jeugdteam
  2. Samen bekijken we welke ondersteuning u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en hoe uw omgeving (familie, vrienden of buren) kan helpen en wat het jeugdteam kan doen;
  3. Met het Jeugdteam wordt gekeken naar wat passende specialistische zorg is die in natura wordt geleverd, op het moment dat u samen met het Jeugdteam beslist dat er geen zorg in natura die aansluit bij uw vraag komt u in aanmerking voor een PGB.

Voorwaarden pgb
Om voor een pgb in aanmerking te komen, is er een aantal voorwaarden:

  • U kunt duidelijk motiveren waarom u een pgb wilt;
  • U maakt een overzicht waarin staat hoe u uw pgb gaat besteden en welke kosten hieraan verbonden zijn;
  • U kunt een pgb gebruiken voor de diensten van de organisatie maar ook voor ondersteuning uit uw sociale netwerk;
  • Een pgb mag niet duurder zijn dan dezelfde zorg in natura (ZIN);
  • Een pgb is altijd inclusief vervoer of andere bijkomstige zaken;
  • Een pgb kan alleen worden afgegeven voor niet gecontracteerde aanbieders;
  • De hoogte van uw pgb wordt bepaald door het Jeugdteam. 

Als u een pgb heeft
Als u een pgb heeft gekregen, kunt u afspraken gaan maken met uw zorgverlener. U maakt met hen een zorgovereenkomst. Dit is een contract, met afspraken tussen u en degene die zorg verleent. Deze overeenkomst stuurt u op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener.

Voor meer informatie, formulieren en voorbeeld zorgovereenkomsten: www.svb.nl

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein