Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Klachten

De medewerkers van het Sociaal Team vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de ondersteuning die zij bieden. Soms kan het gebeuren dat er iets niet naar wens is of voelt u zich onheus bejegend. In dat geval kunt u dit bespreken met de desbetreffende medewerker. Komt u hier samen niet uit, dan volgt een gesprek met u, de teamleider en de medewerker. Mocht u na dit gesprek van mening zijn dat uw probleem of ontevredenheid niet afdoende afgehandeld is of voelt u zich onvoldoende gehoord, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Uw klacht wordt volgens de officiële klachtenprocedure van de gemeente behandeld.

Voor meer informatie over bezwaar en klachten verwijzen wij u naar de website van de gemeente. www.ijsselstein.nl

Ook kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het Sociaal Team. Ook dan kunt u bezwaar en beroep aantekenen via de gemeente. 

Wanneer u wordt verwezen naar een organisatie met specialistische ondersteuning, voeren deze specialisten hun werkzaamheden in samenwerking met het Sociaal Team voor u uit. Ook daar kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de bejegening of dat u zich niet kunt verenigen met de manier van uitvoeren van begeleiding. Elke organisatie beschikt over een eigen klachtenregeling. U dient zich met een klacht altijd eerst tot de specialist te richten. Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenregeling van de organisatie.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein