Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Privacy

Het Sociaal Team werkt met een privacyreglement dat door alle betrokken partijen is getekend. Gegevens worden niet uitgewisseld tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering kan worden gemaakt als de veiligheid van gezinsleden of uzelf in gevaar is.

Het Sociaal Team legt samen met u in een ondersteuningsplan vast of en welke specialistische ondersteuning u nodig heeft. Als het nodig is, zal het Sociaal Team informatie over u verstrekken, maar dit altijd in overleg met u en nooit zonder uw toestemming. Andersom verstrekt de specialist (als dat nodig is) informatie aan het Sociaal Team over de stand van zaken. Gegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn persoonsgegevens, gegevens over de gezinssituatie en geconstateerde problematiek, Uiteraard gaat het alleen om de gegevens die op uw situatie en uw vragen betrekking hebben. De organisaties die daarbij van belang zijn, zijn opgenomen in het ondersteuningsplan.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein