Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Clientondersteuning

In IJsselstein is cliëntondersteuning ondergebracht in de werkwijze van het Sociaal Team. Vanuit het Sociaal Team krijgt de inwoner met een hulpvraag een vaste contactpersoon die met de inwoner en zijn omgeving het gesprek voert, zo nodig een ondersteuningsplan opstelt en ervoor zorg draagt dat de benodigde zorg en ondersteuning geleverd wordt. De contactpersoon uit het Sociaal Team beperkt zich niet tot de voorzieningen waarvoor de gemeente geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is, maar zal ook informatie, advies en kortdurende ondersteuning kunnen geven op het terrein van relevante verwante domeinen. Het Sociaal Team is samengesteld uit medewerkers vanuit verschillende organisaties met diverse expertises. Door de diverse samenstelling wordt de onafhankelijkheid van het Sociaal Team en de ondersteuning die van daaruit geboden wordt, gewaarborgd. Mocht u behoefte hebben aan specifieke aanvullende ondersteuning, dan kan onafhankelijke clientondersteuning van buiten het Sociaal Team worden ingeschakeld.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein