Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Begeleiding

Ondersteuning zelfredzaamheid (voorheen individuele begeleiding) en ondersteuning maatschappelijke deelname (voorheen begeleiding groep)
Onder ondersteuning zelfredzaamheid en ondersteuning maatschappelijke deelname verstaan we hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en zo volledig mogelijk te kunnen deelnemen (participeren) in de maatschappij. Dit kan individueel of in groepsverband.

Voorbeelden van ondersteuning zelfredzaamheid 

  • administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen etc.)
  • dag- of weekplanning maken
  • Voorbeelden van ondersteuning maatschappelijke deelname
  • dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis
  • dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking
  • dagbesteding voor kwetsbare ouderen
  • logeerhuis
  • zorgboerderij
  • vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking

Als u ondersteuning nodig heeft, gaat het Sociaal Team met u in gesprek om te kijken wat in uw situatie gewenst en nodig is.

Zo bepalen we samen wat u zelfstandig of met behulp van uw omgeving kunt. Of er algemene voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld aanschuiftafel, buurtkamer en waar professionele ondersteuning bij nodig is. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Eigen bijdrage
Voor beide voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein