Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Welzijn en ondersteuning in IJsselstein

Iedereen wil zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Voor velen lukt dat doorgaans ook. Soms is het nodig om wat ondersteuning te krijgen, zodat u weer mee kunt doen. 

Als u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, dan kan het Sociaal Team IJsselstein met u meekijken wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking, verlies van een familielid, financieel er niet meer uitkomt, of eenzaam bent.

Ook met een vraag die betrekking heeft op huishoudelijke ondersteuning, vervoer (bv scootmobiel, regiotaxipas) of woningaanpassing kan het Sociaal Team u helpen.

Samen met u kijkt een medewerker van het Sociaal Team wat er aan de hand is, wat uw eigen mogelijkheden zijn om met de situatie om te gaan en wat een passende oplossing is. Dit kan een oplossing zijn die gevonden wordt binnen het eigen netwerk of door ondersteuning van vrijwilligers. Mocht blijken dat er nog meer nodig is, dan kan een medewerker van het Sociaal Team onderzoeken of er een oplossing geboden kan worden op basis van de WMO. Het Sociaal Team is er voor inwoners uit IJsselstein van 18 jaar en ouder.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein